Søknad i andre land

En designsøknad kan danne grunnlag for designregistrering i flere land. På grunn av en internasjonal overenskomst er det mulig å utsette innleveringen i andre land i inntil 6 måneder, uten at noen rettighet går tapt.

En godkjent designregistrering gjelder i første omgang i fem år fra innleveringstidspunktet. Det kan da søkes om forlengelse i ytterligere 5 år og dette kan gjentas inntil totalt 25 år. For reservedeler er det imidlertid bare 5 år.