Produktutvikling


 

En oppfinnelse eller et nytt design vil alltid være et ledd i en utvikling som skal ende i en innovasjon på et marked eller i en intern produksjon. Dette kan kalles produktutvikling.

Få oppfinnere og bedrifter har ressurser til å utføre alt planleggings- og utviklingsarbeid på et nytt produkt eller en ny metode i egen regi. Stikkordet er derfor SAMARBEID. Dette gjelder særlig ved prosjekt som har en flernasjonal betydning. For en norsk aktør er det viktig å være bevisst at det norske marked i tilnærmet alle tilfeller er en liten brøkdel av det totalt mulige.

Derfor presenterer vil CURO’s planleggingsmatrise som en påminning og veiledning for alle oppfinnere og designere:

  Utvikling Produksjon Salg
Egeninnsats 1 2 3
Samarbeid 4 5 6
Bortsatt 7 8 9

Den enkle matrisen gir oversikt over en del valg som en aktør må ta når det skal utvikles, produseres og selges nye varer. Tilpasset gjelder dette også for prosesser. Poenget er at valgmulighetene er flere enn en vanligvis tenker og at det er nødvendig å se åpent på alle alternativ.

Grunnleggende om produktutvikling

Når en har gjort de strategiske valg med hensyn på egeninnsats og samarbeid, er det aktuelt med en generell planlegging av utviklingsprosessen og introduksjonen. For dette formålet har vi laget ei momentliste som kan tjene som huskeliste og grunnlag for oppsetting av en arbeidsplan:

 • Analyse av konkurrerende løsninger
 • Markedsundersøkelse og -analyse
 • Arbeidsplan
 • Finansiering
 • Grovutvikling
 • Prototypbygging
 • Testing
 • Beskyttelse
 • Godkjenningskrav
 • Konstruksjon
 • Produksjonsplanlegging
 • Underleverandørbruk
 • Kalkyle
 • Kjennetegn/varemerke
 • Design
 • Emballasje
 • Bruksanvisning
 • Produktansvar
 • Distribusjon
 • Markedsføring/salg

Finansiering

For private og småbedrifter vil Innovasjon Norge være den første offentlige kontakt når det gjelder spørsmål om finansiering.

Lokalt kan den kommunale næringssjef være kontaktpunkt, veileder og i noen tilfeller bidragsyter.

En bredere oversikt over finansieringskilder finnes på Altinn sine websider.