Patentundersøkelse


 

Gjennom en patentundersøkelse eller forundersøkelse vil en som regel kunne avklare originaliteten i ideen eller det som ofte blir kalt «oppfinnelseshøyden».

En patentundersøkelse vil for øvrig avsløre litt om patenteringsaktiviteten i det aktuelle markedet.

I tillegg til den informasjonen som kan skaffes gjennom en patentundersøkelse, bør man tenke gjennom variasjonsmulighetene for de sentrale delene av ideen. Det en fordel at patentsøknaden også omfatter alle varianter slik at konkurrentene hindres i å komme forbi den spesielle løsningen.