Patentkontorer og fullmektiger


 

Formelt sett kan hvem som helst utforme sin egen patentsøknad for innlevering i Norge. I praksis er det fordelaktig å få gjennomført dette arbeidet ved hjelp av et patentkontor (CURO AS), fordi patentkontorene kjenner systemet og vet hvordan en søknad bør utformes, hva den bør inneholde, samt hvilke frister og avgifter som gjelder.

En patentsøknad er et juridisk dokument som har et vesentlig formål, nemlig å trekke opp grensene for det konkurrentene skal holde seg unna. Dette kommer til uttrykk gjennom en spesiell stil i formulering og ordvalg. En saksbehandler/patentingeniør i et patentkontor vil skrive patentsøknaden basert på oppfinnerens forklaring, og på den form for teknisk juridisk språk som patentsystemet krever. Patentingeniøren bør dessuten provosere og av og til utvide oppfinnerens oppfinnsomhet når det gjelder å finne varianter i tillegg til den ene optimale som skal realiseres. En patentingeniør skal få i gang den tankeprosessen som foregriper alle mulige varianter av løsninger som konkurrentene kan komme til å lete etter når patentet en dag er der.

Ved gjennomgang av et utkast til patentsøknad fra et patentkontor, kan følgende punkter være nyttige:

  • Pass på at alle sammenhenger er riktig beskrevet. Patentingeniøren kan ha misforstått en funksjonssammenheng eller en struktur. Gå en ny runde med deg selv, for å finne andre måter å nå målet på.
  • Godta at patentingeniøren forsøker å skissere alternative løsninger.
  • Kontroller at tegningene ikke er forminskete arbeidstegninger.
  • Kontroller at patentkrav 1 ikke inneholder overflødige trekk eller opplysninger. Valgfrie detaljer kan tas inn i de øvrige patentkravene (underkrav).
  • Godta at det i patentkravene blir brukt en del generelle ord og betegnelser, for eksempel «anordning», «organ», «middel» eller «innretning». Hensikten er å gi deg best mulig beskyttelse mot etterlikninger.
  • Ta heller en ekstra prat med patentingeniøren enn å slippe igjennom noe som du ikke er helt fornøyd med.

6 – 9 måneder etter innlevering, kommer den første reaksjonen fra Patentstyret. Den vil i de fleste tilfeller inneholde henvisning til 1- 5 patentpublikasjoner som omtaler tilsvarende kjente løsninger, og være negativ. Når du benytter et patentkontor, vil uttalelsen sendes via patentkontoret, og patentingeniøren vil legge ved sine kommentarer, og eventuelt skissere hvordan reaksjonen fra Patentstyret kan besvares.