Curo AS er et patentkontor som ble grunnlagt i 1970 av Reiel Folven (1941-2014) med oppstart i Trondheim. Kontoret ble senere flyttet til Lundamo og videre til Heimdal og nå Tiller.

Curo AS kan bistå med å beskytte dine oppfinnelser/produkter via patent, varemerke (trademark) og design, hvilket gir eksklusive rettigheter i markedet. Vi utfører forundersøkelser, f.eks. patentundersøkelser på ulike stadier i produktutvikling og nyskapning. Vi utfører også freedom-to-operate undersøkelser som er nyttige i forbindelse med verdiskapning og innovasjon, samt vurdering av fare for inngrep og overvåkning av patenter/patentsøknader, design- eller varemerkeregistreringer.

Vi har juridisk kompetanse og kan gi råd ved alt innen IPR; patentering, copyright, piratkopiering, påstand om inngrep og konflikter om opphavsrett, samt rettstvister, loven om arbeidstakeroppfinnelser, immaterialrett og åndsverk. Vi bistår også i forbindelse med utforming av samarbeidsavtaler, lisensiering/lisensavtaler, samt taushetserklæring/fotrolighetserklæring.

En norsk patent-, design- og/eller varemerkesøknad kan videreføres internasjonalt eksempelvis via PCT og WIPO. Tre av våre patentingeniører er godkjente som “European Patent Attorney”, hvilket vil si at vi har et høyt kompentansenivå og kan kommunisere direkte mot EPO – European Patent Office. Vårt nettverk av internasjonale patentbyråer er imidlertid verdensomspennede, og vi kan besørge patent, varemerke og design i alle land. Dette gjør at vi kan tilby en enkel vei ut i den øvrige verden.

I tillegg til vårt hovedkontor på Tiller sør for Trondheim, har vi et avdelingskontor på Kjeller like ved Oslo.

Våre medarbeidere


Erland Smemo

Erland Smemo

Daglig leder/European Patent Attorney

Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-post: smemo@curo.no
Telefon: +47 7285 7307
Mobil: +47 9909 9445
Faks: +47 7285 7301

Primært fagområde: Elektriske systemer. Ansatt siden 2004

Per G. Berg

Per G. Berg

Partner/European Patent Attorney

Adresse: Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
E-post: berg@curo.no
Telefon: +47 7285 7310
Mobil: +47 9909 9454
Faks: +47 7285 7301

Primært fagområde: kjemiteknikk Ansatt 1998. Kontoradresse på Kjeller. Medlem i Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), NIR, AIPPI og FICPI.

Thor Sæther

Thor Sæther

Partner/European Patent Attorney

Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-post: saether@curo.no
Telefon: +47 7285 7308
Mobil: +47 9909 9415
Faks: +47 7285 7301

Primært fagområde: Kjemiteknikk, datateknikk Ansatt 1989-1998, 2007-

Marit Soknes

Marit Soknes

Varemerker og design

Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-post: soknes@curo.no
Telefon: +47 7285 7304
Faks: +47 7285 7301

Ansatt siden 1983

 

Ferdinand Männle

Ferdinand Männle

Saksbehandler patent

Adresse: Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
E-post: ferdinand.mannle@curo.no
Telefon: +47 9890 2685
Faks: +47 7282 7301

Primært fagområde: kjemiteknikk. Ansatt siden 2018.

Ingrid Evjen

Ingrid Evjen

Sentralbord, fornyelser

Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-post: ingrid@curo.no
Telefon: +47 7285 7300
Faks: +47 7282 7301

Ansatt siden 2013