Krav til søknad

Etter designloven er et «design» utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.

Et produkt er en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, samt deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer. Et sammensatt produkt er et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Det er imidlertid et krav at den designsøkte delen skal vises ved sluttbrukerens normale bruk av det sammensatte produktet, for at den skal kunne designbeskyttes.

Ornament

Det er mulig å registrere plane eller flate prydelementer som er beregnet på å plasseres på forskjellige varer og gjenstander, som et ornament. Dette må oppgis ved innleveringen av designsøknaden. Et ornament kan i praksis brukes som forbilde for en del av en vares utseende. 

Et ornament vil i sitt vesen ha prydkarakter, selv om det naturligvis kan kombineres med visse funksjonelle effekter, f.eks. en oppruing av et håndtak med en spesiell visuell utforming. Slike dekorasjonsmotiver eller relieff kan altså knyttes til vesentlig forskjellige vareslag og kan i prinsipp lisensieres for bestemte varer. Et ornament kan brukes på stoff, tapet, gardiner, porselensvarer, leketøy, husgeråd, møbler, kort sagt hva som helst av bruksgjenstander, som blir fremstilt industrielt eller håndtverksmessig.

Indre flater

En designregistrering kan også omfatte indre deler av en gjenstand, så som den indre delen av en kopp, ei eske eller andre gjenstander som er forsynt med lokk. Men det er en forutsetning at de indre delene av gjenstanden det er tale om skal være tilgjengelig uten at gjenstanden må ødelegges.