Tiller

Kjeller

Trondheim

Besøksadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Telefon: 7285 7300
Telefaks: 7285 7301

curo@curo.no

Kjeller

Besøksadresse: Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Postadresse: Postboks 71, 2027 Kjeller

Telefon: 7285 7310
Telefaks: 7285 7301

curo@curo.no

Ålesund

Vi har ikke fast bemanning her, men stiller til møte etter avtale. Ring 7285 7300 eller send en e-post til curo@curo.no så vil vi gi melding tilbake om aktuelle dager og forslag til møtested. Vi disponerer et møterom, men kan også komme på besøk.