Illustrasjoner

En søknad om designregistrering (designsøknad) er basert utelukkende på en eller flere avbildninger som viser den aktuelle gjenstanden. En designtegning skal aldri være målsatt, ha tekst eller funksjonsbeskrivelse, eller vise personer eller andre elementer som ikke hører med til selve gjenstanden. F.eks. er det ikke forskriftsmessig å vise et klesplagg på kroppen. Likeens er det ikke riktig å ta med en gjenstand for å vise størrelsesforhold. Tekniske tegninger og arbeidstegninger godtas ikke. Største format på en designtegning eller et designfotografi er A-4. Bilde skal KUN vise det produktet som søkes beskyttet, og bakgrunnen skal være nøytral. Skal designen registreres i farger, må bildene være i farger.

Det kan brukes to forskjellige former for avbildning, nemlig fotografi (sort/hvitt) eller tusjtegning. Bildene må være av god kvalitet og egnet til reproduksjon ved trykk og scanning. En gjenstand kan vises i forskjellige brukstilstander, f.eks. med åpen og lukket dør i de tilfellene at ett eller flere element er bevegelig.

For en sammensatt gjenstand kan en vise både den sammensatte versjonen og de enkelte elementene hver for seg i samme søknad. Det gjelder da de samme krav for avbildningen til de enkelte delene, nemlig at de skal vise den aktuelle gjenstanden i sin helhet. Hvert bilde skal bare vise en design.

Dersom det er ønskelig å beskytte produktets helhetsutseende, må bildene vise alle sidene av produktet. Selv om det teknisk/logisk er innlysende at en gjenstand er jevn eller glatt på ei skjult side, f.eks. på baksida av et skap, skal dette vises med en egen tegning. Dette gjelder også undersida av gjenstander. Er det imidlertid ønskelig å bare beskytte deler av produktet, f.eks. fronten på en telefon, er det tilstrekkelig at utseendet til denne delen av produktet er vist på bildene.

Utsnitt
Det er mulig å vise spesielle detaljer ved en gjenstand i forstørret utsnitt for å få med alle deler. Forutsetningen er da at samme del gjenfinnes i mindre målestokk i en totaltegning av gjenstanden.

Modell
Den som mangler tegning eller fotografi fra starten kan gjøre bruk av muligheten for å sende inn en modell til Patentstyret. Men en modell kan aldri erstatte en tegning/fotografi, som kreves av hensyn til kunngjøringen i Designtidende, og det må derfor innleveres et fotografi eller en tegning tilsvarende modellen, senere.