Fordeler med patent


 

For den som skal selge en lisens er patent nødvendig i de fleste tilfeller, fordi flere aktuelle lisenstakere bør kontaktes, med faren for at noen «låner» ideen. Det vil dessuten alltid være en sikkerhet for oppfinneren som da har bevis på at rettighetene til denne oppfinnelsen er hans/hennes.

Med hensyn til patentering versus hemmeligholdelse og/eller produksjon uten rettbeskyttelse, vil patent være å foretrekke dersom oppfinnelsen

  • er ny og «ulogisk»
  • virker hver gang
  • inneholder helt nødvendige trekk.