Designundersøkelser

Det er vanskelig å kartlegge om en ny gjenstand (vare/produkt) har formmessig originalitet. Det skyldes at det ikke finnes noe verdensdekkende produktregister. Men det er mulig å avklare noenlunde sikkert om det foreligger eldre designregistreringer som kan utgjøre et hinder mot fri utnyttelse av den designen som en har skapt.

Dersom du finner en slik eldre registrering rykker du på en mÅte tilbake til start: Er gjenstanden du finner virkelig original slik at den fremmede registreringen har en juridisk konsekvens? Det er ikke alltid tilfelle. Men i første omgang får en gå ut fra at det er det.

Deretter må det vurderes om ditt produkt betyr inngrep.

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale og regionale databaser som kan nyttes for søk fra egen PC. Som hjelp for søkingen kan du i tillegg til stikkord og foretaksnavn/personnavn bruk klassebetegnelser hentet fra internasjonal designklassifikasjon (se link) eller Norsk designklassifikasjon (se link).

Great Britain
http://www.patent.gov.uk/design.htm
bra søkeside, hvor man søker med nummer eller eier i tillegg til klasse.

Irland
http://www.patentsoffice.ie/eRegister/default.asp
Patent, design og varemerke kan finnes herfra

Canada
http://strategis.ic.gc.ca/app/cipo/id/displaySearch.do?language=eng
Gir muligheter for søk på det meste.

Estland
http://www2.epa.ee/Patent/design.nsf/SearchEngl?OpenForm
Gir muligheter for søk på det meste.

Sveits
https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/design/sr30.jsp
Gir muligheter for søk på det meste.