Oppfinnelse/Patent - Design - Varemerke

Vi feiret 50 år i 2020

Bilde av kontorlokale ved Trekanten i Vestre Rosten 81, Tiller/Trondheim.

CURO har flyttet til Trekanten

Curo AS har fått ny adresse på Tiller i Trondheim: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Kontoret ligger i kontorbygget Trekanten på sørsiden av E6, i Lavblokk 4 med inngang til venstre for hovedinngangen til høyblokka. Gratis parkering på anviste plasser eller med stemplet parkeringsbevis fra Curo.

Velkommen til Patentkontoret CURO

Curo AS er et patentkontor som kan beskytte dine oppfinnelser/produkter via patent, varemerke (trademark) og design, hvilket gir eksklusive rettigheter i markedet. Vi utfører forundersøkelser, f.eks. patentundersøkelser på ulike stadier i produktutvikling og nyskapning. Vi utfører også freedom-to-operate undersøkelser som er nyttige i forbindelse med verdiskapning og innovasjon, samt vurdering av fare for inngrep og overvåkning av patenter/patentsøknader, design- eller varemerkeregistreringer.

Vi dyrker tre kjerneverdier

Faglig høyt nivå

Vi gjennomfører løpende faglig utvikling internt og eksternt

Serviceholdning

Vi vil gjerne være raske, imøtekommende og yte litt mer enn du venter.

Kostnadsbevissthet

Vi ønsker at vår innsats skal gi deg verdi for kronene.

Tjenester

Oppfinnelse/patent

Patent er en enerett som oppnås for oppfinnelser, og kan vare i inntil 20 år. Eneretten innebærer at ingen andre kan framstille, selge, tilby for salg, importere eller eksportere det patentbeskyttete produktet uten etter avtale med rettighetshaver. Eneretten gjelder imidlertid ikke dersom det ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed, f.eks. framstilling eller import til privat bruk.

–Les mer–

Design 

En designregistrering gir innehaveren enerett til å utnytte den registrerte designen i næringsøyemed. Det vil for eksempel bety at ingen andre enn innehaveren eller noen som innehaveren har gitt tillatelse kan framstille, selge, importere, eksportere ei heller benytte et produkt som har den registrerte designen. Det samme gjelder produkter som inneholder en del som er designregistrert.

–Les mer–

Varemerke

En varemerkeregistrering gir innehaveren enerett til å bruke merket som kjennetegn for sine varer og tjenester. Dette medfører at ingen andre enn innehaveren kan bruke varemerket eller et merke som er så likt at det kan forveksles, i reklame, forretningsdokumenter, på emballasje eller på annen måte. Dette gjelder også om varen er ment for eksport, eller er importert fra utlandet.

–Les mer–